Program

Johan Bäckman, OBO Bettermann, en av Sveriges främsta experter inom åskskyddsteknik ger dig verktygen för att bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och välja rätt skyddsåtgärd.


Det gör dina kunder tryggare och lättare att se de ekonomiska fördelarna

Under två kursdagar varvas teori med praktiska exempel och utbildar dig i det digitala verktyget.


Du får ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.


Anmäl dig redan idag! Antalet platser är begränsat

till 15 personer per utbildningstillfälle.

Program dag 1


Registrering från 10:00 med kaffe/te


10:00               Registrering

                        Kaffe/te


10:30               Introduktion

                        Information om SS-EN 62305 och SEK Handbok 452, Åskskydd

                        Information kring åskskador


12:00               Gemensam lunch


13:00               Hur riskbedömning görs på bästa sätt

                        Genomgång av SEK Handbok 452s medföljande mjukvara


14:30               Kaffe/Te


15:00               LPS, åskskyddsklasser, uppbyggnad, konstruktion


17:00               Kursdagen avslutas


18:30               Gemensam middagProgram dag 2


9:00                 LPZ, åskskyddszoner, hur kan du skydda elen?


10:30               Kaffe/Te


11:00               Workshop


12:30               Gemensam lunch


13:30               Diskussion, frågor, summering av kursen


15:00               Avslutning, utdelning av deltagarbevis

SEK Svensk Elstandard     08-444 14 00    sek@elstandard.se