Program

Kursen ger ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskydds-problematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.

 

Program

 

08.30    Registering med fika

 

09.00    Introduktion, information om SS-EN 62305 och Åskskyddshandboken,

             åskskador i samhället 

 

10.00    Behov och fördelar med åskskydd, genomgång av mjukvaruprogrammet som                           medföljer Åskskyddshandboken

 

12.00    Gemensam lunch

 

13.00    LPS (åskskyddssystem) – åskskyddsklasser, uppbyggnad & konstruktion

 

14.00    Fikapaus

 

15.00    LPZ (åskskyddszoner) – Hur skyddas elektrisk installation & elektronisk utrustning

 

16.00    Avslutning och utdelning av deltagarbevis

SEK Svensk Elstandard     08-444 14 00    sek@elstandard.se