Program

SEK Svensk Elstandard arrangerar en åskskyddskurs med SEK Handbok 452 –  Åskskyddshandboken som grund.


Johan Bäckman, OBO Bettermann, en av Sveriges främsta experter inom åskskyddsteknik ger dig verktygen för att bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och välja rätt skyddsåtgärd.


Det gör dina kunder tryggare och lättare att se de ekonomiska fördelarna

Under två kursdagar varvas teori med praktiska exempel och utbildar dig i det digitala verktyget.


Du får ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.


För företagsanpassad kurs, kontakta Krister Elfgren, tel 08-444 14 07.

Förslag till programinnehåll  • Introduktion

        Information om SS-EN 62305 och SEK Handbok 452, Åskskydd

        Information kring åskskador


  • Hur riskbedömning görs på bästa sätt

        Genomgång av SEK Handbok 452s medföljande programvara


  • LPS

        Åskskyddsklasser, uppbyggnad, konstruktion


  • LPZ

        Åskskyddszoner, hur kan du skydda elen?


  • Workshop


  • Diskussion, frågor, summering av kursen


  • Utdelning av deltagarbevis

SEK Svensk Elstandard     08-444 14 00    sek@elstandard.se