Föreläsare

Föreläsare

 

Johan Bäckman är en av Sveriges främsta experter inom åskskyddsteknik. Johan, som har mer än 25 års erfarenhet från branschen, är aktiv inom standardiseringen och SEK och är en av huvudförfattarna till SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken.

 

Han sitter även med som expert i den internationella arbetsgruppen, under IEC TC 81, för framtagande av "Application Guide for Lightning protection". 

 

Till vardags arbetar Johan på OBO Betterman, ett ledande företag för bland annat åskskydd och överspänningsskydd.

SEK Svensk Elstandard     08-444 14 00    sek@elstandard.se