Hem

Med rätt åskskydd blir dina kunder tryggare!

Gå vår åskskyddskurs och utbilda dig i verktygen för att bedöma skyddsbehovet och att välja rätt skyddsåtgärd.

 

  • Varför behövs åskskydd?
  • Hur gör man riskbedömning för behov av åskskydd?
  • Hur åskskyddas byggnader?
  • Hur skyddas känslig elektronisk utrustning?

 

Med rätt verktyg för att kunna bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella följder och kunna välja rätt skyddsåtgärder kan du skydda människor, byggnader, installationer och egendom från blixtnedslag.

 

SEKs Åskskyddskurs vänder sig till konsulter, konstruktörer, elansvariga, installatörer och fastighetsbolag som arbetar med projektering, konstruktion och installation av åskledaranläggningar.

 

 

 

 

För en företagsanpassad kurs, kontakta Krister Elfgren, tel 08-444 14 07.

SEK Svensk Elstandard     08-444 14 00    sek@elstandard.se